Chraň si své soukromí

Pro rodiče a k zamyšlení

 tady

Ochrana dětí na
internetu

tady

Sdělení pro rodiče

Potírání dětské pornografie je již řadu let v centru pozornosti preventivních aktivit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Katedry adiktologie při Lékařské fakultě Karlovy Univerzity v Praze a Rady Vlády ČR pro protidrogovou politiku a prevenci.
V dané souvislosti jsou relevantní především ust. § 191 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „trestní zákoník“), upravující trestný čin šíření pornografie, a dále ust. § 192 trestního zákoníku, které upravuje trestný čin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Tato ustanovení doporučujeme Vaší pozornosti, přičemž je třeba zdůraznit, že ke spáchání trestného činu může dojít i pouhým kliknutím na tlačítko sdílet na sociálních sítích či přeposíláním souborů či jen odkazů na obrázky, videa či jiná elektronická díla, která nesou známky dětské pornografie, jakýmkoliv způsobem, případně přechováváním takových souborů (např. uložení v zařízeních výpočetní techniky jako mobilních telefonech, počítačích apod.). Za účelem předcházení potenciálního spáchání trestného činu je tak důležité, aby žáci byli s uvedenými skutečnostmi seznámeni, vyvarovali se přechovávání jakýchkoliv materiálů nesoucích známky dětské pornografie a takové materiály dále žádným způsobem nešířili.

 

Dle novelizovaného Zákona na ochranu osobních údajů se nesmí uživatel, bez souhlasu zákonných zástupců, registrovat v sociálních sítích do dovršení věkové hranice 15 let. Z tohoto důvodu žáci nebudou mít možnost se přihlašovat k těmto službám na půdě školy. Učivo věnované problematice sociálních sítí jim bude odborně odprezentováno bez možnosti praktického odzkoušení. Za registraci a pohyb na  sociálních sítích před dovršením hranice 15 let plně odpovídají zákonní zástupci žáka.

 

Video novinky!!!!!
www.stream.cz/seznam-se-bezpecne/10025479-na-hory
www.stream.cz/fenomen/10025628-zabili-se-kvuli-zneuzivani-a-sikane-mrazive-osudy-teenageru

POZOR WhatsApp od 16 let

tady

Nahlášení závadového obsahu
Pokud požadujete stažení závadového obsahu, který byl zveřejněn v síti,
můžete použít odkaz
www.policie.cz, kde se přepnete na odkaz,
"Hlášení kyberkriminality"
Toto neslouží jako podání trestního oznámení

 

Zásady používání mobilních
a audivizuálních zařízení ve škole

 

1. V budově školy je zakázáno pořizování a sdílení audiovizuálních záznamů
2. Mobilní telefon je při vyučování vypnutý a uložený v aktovce
3. Veškerá porušení těchto nařízení vztahujících se ke školnímu řádu jsou
dle tohoto  trestána
4. Pohyb žáků na sociálních sítích je na zodpovědnosti zákonných zástupců
5. Případy, které nemají přímou souvislost se školním řádem, řeší
zákonní zástupci v součinnosti s Policií ČR
6. Žáci jsou řádně poučeni o dané problematice

 

Bez zábran,

bez sebekontroly

 tady 

Profil na internetu

tady

Prevence
zde

Modrá velryba

Předcházejte riziku,
hazard se zdravím na internetu !!!
tady

tady

Facebook a PČR
Komentované foto zde 

Kyberšikana a Policie ČR

zde

Zrušení účtu na Facebooku

odkaz

sleduj novou sekci

Facebook - Tracebook

 

České děti na Facebooku

 

Tyto stránky by měly
sloužit nejen jako
první pomoc
pro oběti kyberšikany,
ale i jako prevence bezpečného
chování na internetu.

 

Další fakta o Facebooku
Nebuďte lhostejní!
Tady

 

Další případ

 Tady

 

Bohužel nová fakta
 Tady

 

Pro rodiče

tady

Desatero pro školáky

1. Nezapomeň: opatrný internetový surfař
    je inteligentní surfař!
2. Nedávej nikomu adresu ani telefon!
    Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou!
3. Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii,
    nesděluj svůj věk!
4. Udržuj
heslo své internetové schránky v tajnosti,
    nesděluj ho ani kamarádovi!
5. Nikdy neodpovídej na neslušné,
    hrubé nebo vulgární e-maily!
6. Nedomlouvej si schůzku po internetu,
    aniž bys o tom řekl alespoň jednomu z rodičů.
7. Pokud Tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje:
    okamžitě opusť webovou stránku.
8. Svěř se dospělému, pokud Tě internet vyděsí
    nebo přivede do rozpaků!
9. Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy,
    která přišla z neznámé adresy!
10. Nevěř každé informaci,
    kterou na internetu získáš!


POZOR - NOVINKA

online mapa včasné pomoci dětem

krizovapomoc.vcasnapomocdetem.cz/

 

Dle novelizovaného Zákona na ochranu osobních údajů se nesmí uživatel, bez souhlasu zákonných zástupců, registrovat v sociálních sítích do dovršení věkové hranice 15 let. Z tohoto důvodu žáci nebudou mít možnost se přihlašovat k těmto službám na půdě školy. Učivo věnované problematice sociálních sítí jim bude odborně odprezentováno bez možnosti praktického odzkoušení. Za registraci a pohyb na  sociálních sítích před dovršením hranice 15 let plně odpovídají zákonní zástupci žáka.

Hrozby sociálních sítí
tady

Co o vás vědí sociální sítě?
tady

Polovina dětí na síti komunikuje
s cizími lidmi

tady

Francie zakazuje mobily ve školách

 tady

Počty postižených stále rostou

tady

Rodiče zanedbávají kontrolu

tady

Prevence
tady

Zrušení účtu na Facebooku

odkaz

nové

Vaše děti na webových stránkách
odkaz

Kdo si hraje zlobí
další informace, tentokrát o hrách

Tady

online poradny

Tady
Tady

Facebook vás pozná

Zde

Pro rodiče a žáky!!!!!!!

zdroj idnes.cz

Zde

!!!! Diskusní pořad !!!!

Tady

Film ke zhlédnutí

Tady

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode